zaloguj facebukiem
Szukaj
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Kodeksy - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190000989

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

na dzień 2019-06-18 00:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000920

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:10:03
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000884

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:10:08
2019-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000844

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Przedborza w województwie łódzkim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:15:01
2019-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000807

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:15:05
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000772

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:15:10
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000727

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:20:04
2019-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000709

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:20:06
2019-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000677

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:20:11
2019-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000671

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:20:12
2019-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000562

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:02
2019-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000551

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:03
2019-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000538

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:05
2019-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:10
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000365

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:02
2019-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000347

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:04
2019-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000307

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:10
2019-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:14
2019-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:50:09
2019-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000057

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:55:07
2019-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-06-18 00:55:08
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000030

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-06-18 00:55:11
2019-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:55:13
2019-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002449

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 01:05:02
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000989

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

na dzień 2019-06-18 00:05:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000920

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:10:03
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000884

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:10:08
2019-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000844

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Przedborza w województwie łódzkim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:15:01
2019-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000807

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:15:05
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000772

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:15:10
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000727

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:20:04
2019-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000709

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:20:06
2019-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000677

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:20:11
2019-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000671

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:20:12
2019-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000562

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:02
2019-04-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000551

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie udzielania pomocy komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:03
2019-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000538

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie asystowania komornikowi przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:05
2019-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000514

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:30:10
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000388

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:35:11
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000365

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:02
2019-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000347

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:04
2019-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000307

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:10
2019-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:40:14
2019-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000124

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim

akt jednorazowy na dzień 2019-06-18 00:50:09
2019-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000057

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:55:07
2019-01-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000046

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-06-18 00:55:08
2019-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000030

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-06-18 00:55:11
2019-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000012

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący na dzień 2019-06-18 00:55:13
2019-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002449

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego

obowiązujący na dzień 2019-06-18 01:05:02
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32014L0041

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych

2014-04-03
32000L0031

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

2000-06-08
32007L0074

Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy

2007-12-20
32006L0079

Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towarów o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

2006-10-05
32004L0106

Dyrektywa Rady 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków akcyzowych oraz opodatkowania składek ubezpieczeniowych oraz dyrektywę 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

2004-11-16
32004L0074

Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną

2004-04-29
32004L0056

Dyrektywa Rady 2004/56/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę 77/799/EWG dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w obszarze podatków bezpośrednich, niektórych podatków konsumpcyjnych i podatków od premii ubezpieczeniowych

2004-04-21
32003L0096

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznejTekst mający znaczenie dla EOG.

2003-10-27
32003L0049

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich

2003-03-06
32003L0048

Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

2003-03-06
31995L0060

Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty

1995-11-27
31995L0059

Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych

1995-11-27
31992L0084

Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages

1992-10-19
31992L0083

Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages

1992-10-19
31992L0080

Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy

1992-10-19
31992L0079

Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papierosów

1992-10-19
31992L0012

Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania

1992-02-25
31990L0434

Dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich

1990-07-23
31983L0183

Dyrektywa Rady z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do przywozu na stałe z Państw Członkowskich majątku prywatnego osób fizycznych

1983-03-28
31983L0182

Dyrektywa Rady z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego Państwa Członkowskiego z innego Państwa Członkowskiego

1983-03-28
32009R0392

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32001R0044

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

2000-12-22
32005L0056

Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2005-10-26
32001L0024

Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

2001-04-04
32001L0017

Dyrektywa 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń

2001-03-19

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu