Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Kodeksy - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001733

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu postpowania z protokoami przesucha i innymi dokumentami lub przedmiotami, na ktre rozciga si obowizek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy zwizanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:12
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001734

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Jeewo w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:12
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu zakadania i udostpniania konta w systemie teleinformatycznym obsugujcym postpowanie sdowe

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:21
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:23
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotw, na rzecz ktrych skazani mog wykonywa prace na cele spoeczne, oraz czynnoci tych podmiotw w zakresie wykonywania pracy

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001617

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Rutka-Tartak w wojewdztwie podlaskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:44
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunkw zabezpieczenia tych zakadw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:54
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001520

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Kobylina w wojewdztwie wielkopolskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:13
2017-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001436

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci grzywien nakadanych w drodze mandatw karnych za wybrane rodzaje wykrocze

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:37
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okrelenia przedmiotw nalecych do rolnika prowadzcego gospodarstwo, ktre nie podlegaj egzekucji

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:51
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001367

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakadania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynnoci zwizanych z zawizaniem spki z ograniczon odpowiedzialnoci przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynnoci wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:56
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001354

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Nowogrodu w wojewdztwie podlaskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:00
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001310

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw do Rady Gminy Supno w wojewdztwie mazowieckim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:11
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001130

Rozporzdzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborcw przebywajcych za granic

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:15:42
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001088

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia i podlegajcych zwrotowi wydatkw mediatora w postpowaniu administracyjnym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:15:54
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001035

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw do Rady Gminy Dobrcz w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:09
2017-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001019

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Gietrzwad w wojewdztwie warmisko-mazurskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:13
2015-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu dorczania pism organw procesowych w postpowaniu karnym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:13
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000996

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Boki w wojewdztwie podlaskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:20
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000913

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Glinojecka w wojewdztwie mazowieckim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:44
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000829

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborcw dla obwodw gosowania utworzonych na polskich statkach morskich

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:17:09
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000747

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Olecka w wojewdztwie warmisko-mazurskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:30:10
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000589

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Suby Celno-Skarbowej uprawnie do nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:30:55
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000428

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy naczelnik urzdu skarbowego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:31:38
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001733

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu postpowania z protokoami przesucha i innymi dokumentami lub przedmiotami, na ktre rozciga si obowizek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy zwizanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:12
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001734

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Jeewo w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:12
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001699

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu zakadania i udostpniania konta w systemie teleinformatycznym obsugujcym postpowanie sdowe

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:21
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001694

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:23
2017-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001675

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001676

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotw, na rzecz ktrych skazani mog wykonywa prace na cele spoeczne, oraz czynnoci tych podmiotw w zakresie wykonywania pracy

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:28
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001617

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Rutka-Tartak w wojewdztwie podlaskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:44
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001585

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wykazu zakadw leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunkw zabezpieczenia tych zakadw

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:54
2017-09-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001520

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Kobylina w wojewdztwie wielkopolskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:13
2017-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001436

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wysokoci grzywien nakadanych w drodze mandatw karnych za wybrane rodzaje wykrocze

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:37
2017-08-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001385

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie okrelenia przedmiotw nalecych do rolnika prowadzcego gospodarstwo, ktre nie podlegaj egzekucji

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:51
2017-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001367

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 lipca 2017 r. w sprawie trybu zakadania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynnoci zwizanych z zawizaniem spki z ograniczon odpowiedzialnoci przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynnoci wykonywanych w systemie teleinformatycznym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:56
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001354

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Nowogrodu w wojewdztwie podlaskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:00
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001310

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw do Rady Gminy Supno w wojewdztwie mazowieckim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:02:11
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001130

Rozporzdzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborcw przebywajcych za granic

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:15:42
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001088

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia i podlegajcych zwrotowi wydatkw mediatora w postpowaniu administracyjnym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:15:54
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001035

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw do Rady Gminy Dobrcz w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:09
2017-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001019

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Gietrzwad w wojewdztwie warmisko-mazurskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:13
2015-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001020

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 22 maja 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad i trybu dorczania pism organw procesowych w postpowaniu karnym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:13
2017-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000996

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Boki w wojewdztwie podlaskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:20
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000913

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Glinojecka w wojewdztwie mazowieckim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:44
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000829

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborcw dla obwodw gosowania utworzonych na polskich statkach morskich

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:17:09
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000747

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw burmistrza Olecka w wojewdztwie warmisko-mazurskim

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:30:10
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000589

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Suby Celno-Skarbowej uprawnie do nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:30:55
2017-03-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000428

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu przedmiotw, ktre w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje si bezporednio innym organom ni waciwy naczelnik urzdu skarbowego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:31:38
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32000L0031

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektrych aspektw prawnych usug spoeczestwa informacyjnego, w szczeglnoci handlu elektronicznego, w ramach rynku wewntrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym)

2000-06-08
32007L0074

DYREKTYWA RADY 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarw przywoonych przez osoby podrujce z pastw trzecich z podatku od wartoci dodanej i akcyzy

2007-12-20
32006L0079

Dyrektywa Rady 2006/79/WE z dnia 5 padziernika 2006 r. w sprawie zwolnienia od podatku przy przywozie z pastw trzecich maych partii towarw o charakterze niehandlowym (Wersja ujednolicona)

2006-10-05
32004L0106

DYREKTYWA RADY 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniajca dyrektyw 77/799/EWG dotyczc wzajemnej pomocy waciwych wadz Pastw Czonkowskich w obszarze podatkw bezporednich, niektrych podatkw akcyzowych oraz opodatkowania skadek ubezpieczeniowych oraz dyrektyw 92/12/EWG w sprawie oglnych warunkw dotyczcych wyrobw objtych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania

2004-11-16
32004L0074

DYREKTYWA RADY 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniajc dyrektyw 2003/96/WE w zakresie moliwoci stosowania przez okrelone Pastwa Czonkowskie czasowych zwolnie lub obniek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energi elektryczn

2004-04-29
32004L0056

DYREKTYWA RADY 2004/56/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniajca dyrektyw 77/799/EWG dotyczc wzajemnej pomocy waciwych wadz Pastw Czonkowskich w obszarze podatkw bezporednich, niektrych podatkw konsumpcyjnych i podatkw od premii ubezpieczeniowych

2004-04-21
32003L0096

DYREKTYWA RADY 2003/96/WE z dnia 27 padziernika 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wsplnotowych przepisw ramowych dotyczcych opodatkowania produktw energetycznych i energii elektrycznej

2003-10-27
32003L0049

Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wsplnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz nalenoci licencyjnych midzy powizanymi spkami rnych Pastw Czonkowskich

2003-03-06
32003L0048

Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodw z oszczdnoci w formie wypacanych odsetek

2003-03-06
31995L0060

Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejw napdowych i nafty

1995-11-27
31995L0059

Dyrektywa Rady 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatkw innych ni podatki obrotowe, wpywajcych na spoycie wyrobw tytoniowych

1995-11-27
31992L0084

Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojw alkoholowych

1992-10-19
31992L0083

DYREKTYWA RADY 92/83/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatkw akcyzowych od alkoholu i napojw alkoholowych

1992-10-19
31992L0080

Dyrektywa Rady 92/80/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia podatkw od wyrobw tytoniowych innych ni papierosy

1992-10-19
31992L0079

Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 padziernika 1992 r. w sprawie zblienia podatkw od papierosw

1992-10-19
31992L0012

DYREKTYWA RADY 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie oglnych warunkw dotyczcych wyrobw podlegajcych podatkowi akcyzowemu, ich przechowywania, przepywu oraz kontrolowania

1992-02-25
31990L0434

DYREKTYWA RADY z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wsplnego systemu opodatkowania majcego zastosowanie w przypadku czenia, podziaw, wnoszenia aktyww i wymiany udziaw, dotyczcych spek rnych Pastw Czonkowskich

1990-07-23
31983L0183

DYREKTYWA RADY z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnie od podatku stosowanych do przywozu na stae z Pastw Czonkowskich majtku prywatnego osb fizycznych

1983-03-28
31983L0182

Dyrektywa Rady 83/182/EWG z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie zwolnie podatkowych we Wsplnocie, dotyczcych niektrych rodkw transportu czasowo wwoonych do jednego Pastwa Czonkowskiego z innego Pastwa Czonkowskiego

1983-03-28
32009R0392

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialnoci przewonikw pasaerskich na morskich drogach wodnych z tytuu wypadkw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32001R0044

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze sdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

2000-12-22
32005L0056

Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 padziernika 2005 r. w sprawie transgranicznego czenia si spek kapitaowych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2005-10-26
32001L0024

Dyrektywa 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych

2001-04-04
32001L0017

DYREKTYWA 2001/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakadw ubezpiecze

2001-03-19
31989L0667

Dwunasta dyrektywa Rady w Sprawie Prawa Spek z dnia 21 grudnia 1989 r. dotyczca jednoosobowych spek z ograniczon odpowiedzialnoci

1989-12-21

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu